Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Arkeoloji

“DOĞU ANADOLU ARKEOLOJİSİ SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ” KONULU PANEL DÜZENLENDİ

15 Ocak 2018 tarihinde, Atatürk Üniversitesi Nene Hatun Kültür ve Gösteri Merkezi’nde, Atatürk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Mehmet Işıklı koordinatörlüğünde gerçekleştirilen“Doğu Anadolu Arkeolojisi Sorunları ve Çözüm Önerileri” isimli panel, bölgede çalışan bir grup bilim insanını bir araya getirdi. Dört oturumdan oluşan panelde Doğu Anadolu arkeolojisinin sorunları dile getirilerek çözüm odaklı konuşmalar yapıldı. Dört oturumdan oluşan panelin moderatörlüğünü Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Yurttaş yaptı. İlk oturum, Prof. Dr. Mehmet Işıklı,Doç. Dr. Erkan Konyar, Yrd. Doç. Dr. Haluk Sağlamtimur ve Yrd. Doç. Dr. RabiaAkarsu’nun Urartu öncesi Doğu Anadolu arkeolojisinin temel sorunları üzerinekonuşmaları ile başladı.  İkinci oturumise Prof. Dr. Mehmet Karaosmanoğlu, Doç. Dr. Erkan Konyar, Prof. Dr. Mehmet Işıklı, Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu ve Yrd. Doç. Dr. M. Bilge Baştürk ile beraber Urartu Arkeolojisi odaklı sorunlara ilişkin olarak sürdürüldü. Üçüncü oturumda bölgenin klasik çağı ve eski çağ tarihi açısından önemli sorunları ve çözüm önerileri üzerine konuşmaları ile Yrd. Doç. Dr. Sami Patacı ve Yrd. Doç. Dr. Yasin Topaloğlu katılımıyla gerçekleşti. Son oturumda ise Yrd. Doç. Haluk Sağlamtimur,Dr. Gülşah Altunkaynak, Doç. Dr. Mustafa Karabıyıkoğlu, Müze Müdürü Mustafa Erkmen, Erzurum Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı müdürü Lokman Kemaloğlu’nun katılımıyla müzelerin ve müzeye bağlı arkeologların problemlerine ilişkin konulara değinildi. Son olarak katılımcıların, dinleyicilerin sorularını cevaplaması ile panel sonlandırıldı.