Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Edebiyat Fakültesi

Coğrafya

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, 25240 Erzurum
http://www.atauni.edu.tr/cografya

DOKTORA TEZ SAVUNMASI

Arş.Gör. Ferdi Akbaş Doktorasını başarıyla savunarak Dr. Ünvanını almıştır.

DOKTORA TEZ SAVUNMASI

Öğretim Görevlisi Taner AYDIN Doktora Tezini Başarılı Bir Şekilde Tamamlamıştır

CBS SERTİFİKA PROGRAMI

CBS Sertifika Programı Başarıyla Tamamlandı

ARAZİ ÇALIŞMALARI

Güneydoğu-Akdeniz-Ege ve İç Anadolu Bölgesi

FEDEK TOPLANTISI I

FEDEK Toplantısının İlki Başarılı Bir Şekilde Tamamlandı

FEDEK TOPLANTISI II

FEDEK Toplantısının II.’si Başarılı Bir Şekilde Tamamlandı

FEDEK TOPLANTISI III

FEDEK Toplantısının III.'sü Başarılı Bir Şekilde Tamamlandı

DR. KAYMAZ'DAN YENİ KİTAP

Kaymaz, Ç.K. ve Özşahin, E. tarafından kaleme alınan kitap yayınlanmıştır.

DR. BİRİNCİ'DEN YENİ KİTAP

Dr. Salih Birinci'nin "Beşikdüzü İlçesinin Coğrafyası" Adlı Kitabı

İBRAHİM KOPAR'DAN YENİ KİTAP

Doç. Dr. İbrahim KOPAR’ın “Sultan Sazlığı Havzasının Jeomorfolojisi” Adlı Kitabı

Devamı

ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

Öğretim Üyelerimizden Salih Birinci Doçent Olmuştur

YÜKSEK LİSANS TEZ SAVUNMASI

Yüksek Lisans Öğrencisi Ayşegül NARİNÇ Tezini Başarılı Bir Şekilde Tamamlamıştır

DOKTORA TEZ SAVUNMASI

Reyhan Rafet CAN Doktora Tezini Başarılı Bir Şekilde Tamamlamıştır

YÜKSEK LİSANS TEZ SAVUNMASI

Ayşe Erdem KAHRAMAN Yüksek Lisans Tezini Başarılı Bir Şekilde Tamamlamıştır

YÜKSEK LİSANS TEZ SAVUNMASI

Salih GÜNEŞ Yüksek Lisans Tezini Başarılı Bir Şekilde Tamamlamıştır

Yüksek Lisans Tez Savunması
2019-07-05
Yüksek Lisans Tez Savunması
2019-07-05
Doktora Tez Savunması
2019-07-05
Tüm Duyurular

Misyon ve Vizyon

 Vizyon Coğrafya Bölümü’nün vizyonu, çağdaş eğitim anlayışının gerektirdiği tüm bakış açısını, donanımı, yöntem ve teknikleri kullanarak sunmakta olduğu eğitimi ile karşılaştığı problemlere profesyonelce yaklaşabilecek sorumluluk duygusuna sahip entelektüel bireyler yetiştirmek ve yerel sorunlar başta olmak üzere coğrafya biliminin ilgi alanına giren konu ve sorunlara yönelik akademik çalışmalar yapan, evrensel değerlere saygılı, toplam kalite yönetimi ilkelerini benimsemiş, çağdaş dünyadaki bilimsel gelişmeleri ve teknolojiyi takip eden bir bölüm olmaktır. Misyon  Coğrafya Bölümü, modern bilim anlayışı, yöntemleri ve teknolojileri kullanarak yeryüzünün fiziki ve beşeri özelliklerini, bunların birbirleri ile olan ilişkilerini mekânsal dağılımları ile birlikte anlamayı, bu sayede mekânı etkin bir şekilde yöneterek yeryüzü kaynaklarının sürdürülebilir kalkınma ilkelerine göre kullanılmasını amaçlar. Bu nedenle bölümün başlıca misyonları: 1- Gelmiş olduğu son noktadaki ilgi alanları, amaçları, yöntemleri, teknolojileri ve araç-gereçleri ile coğrafya bilimini öğrencilere tanıtmak, 2- Öğrencilere karar verme, problem çözme ve disiplinlerarası çalışma yeteneklerini geliştirebilecekleri profesyonel bir öğrenme ortamı sunmak,3- Coğrafi bilgi ve becerileri gerçek hayat ve güncel sorunlarla irtibatlandırarak sunmak suretiyle bölümün öğretim ve araştırma kalitesini artırmak, 4- Sosyal, kültürel, ekonomik ve çevresel konulara coğrafya biliminin bakış açısı ile yaklaşmanın faydalarını ortaya koyarak günümüz dünyasında yaşanan problemlerin çözümünde coğrafyanın ne denli önemli bir bilim olduğunu göstermektir.