menu
arama
menu
Prof. Dr.Mehmet Sadi ÇÖGENLİArap Dili Bilimi Anabilim Dalı
_
 • Doğum Yeri
 • :
 • Erzurum
 • Doğum Tarihi
 • :
 • 22.01.1949
 • Adres
 • :
 • Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı
 • e-Posta
 • :
 • msadi.cogenli@atauni.edu.tr
AKADEMİK GEÇMİŞ
 • Lisans
 • :
  • Atatürk Üniversitesi
  • Edebiyat Fakültesi
  • Arap Dili Bilimi Anabilim Dalı
  • 1979
 • Doktora
 • :
  • Atatürk Üniversitesi
  • Edebiyat Fakültesi
  • Arap Dili Bilimi Anabilim Dalı
  • 1986
 • Yrd. Doçent
 • :
  • Atatürk Üniversitesi
  • Edebiyat Fakültesi
  • Arap Dili Bilimi Anabilim Dalı
  • 1988
 • Doçent
 • :
  • Atatürk Üniversitesi
  • Edebiyat Fakültesi
  • Arap Dili Bilimi Anabilim Dalı
  • 1989
 • Profesör
 • :
  • Atatürk Üniversitesi
  • Edebiyat Fakültesi
  • Arap Dili Bilimi Anabilim Dalı
  • 1995
DİĞER GÖREVLER
  • Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü
  • Müdür Yardımcılığı / 1993 - 1994
  • Kazakistan Uluslararası Ahmet Yesevi Türk-Kazak Üniversitesi
  • İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı / 1994 - 1995
  • Kazakistan Süleyman Demirel Üniversitesi
  • Kurucu Rektörlüğü / 1996 - 2001
  • Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
  • Bölüm Başkanlığı / 2001 - 2002
  • Atatürk Üniversitesi
  • Rektör Yardımcısı / 2013 - ...
ÖDÜLLER
  • Kazakistan
  • Kazakistan Devlet Üstün Hizmet Madalyası / 2000
YAYINLAR
  • 1- Seyfettin Özege Bağış Kitapları Kataloğu, Ali Bayram ile birlikte Atatürk Üniversitesi Kütüphanesi Yayınları 1-3 cilt, Erzurum, 1973, 1978, 1980.
  • 2- Erzurum'da Bulunan Meşhur Ziyaretgahlar, Ali Bayram ile birlikte, Ankara, 1973, 20s
  • 3- M.Abduh ve Reşid Rıza'nın Fikirlerinin Tahlil ve Tenkidi, Dr. Ali Bayram ile birlikte, Erzurum, 1977, 137s
  • "Erzurum Eski Valilerinden Hasan Samih Paşa’nın Biyografisine Ait Önemli Bir Vesika", Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi
  • ÇÖGENLİ, M.
  • Ulusal Hakemli
  • "Ebû İshâkzâde Şeyhulislâm Es‘ad Efendi’nin K‘ab b. Zuheyr’in “Bânet Su‘âd” Kasîdesine Yaptığı Tahmîs", Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi
  • ÇÖGENLİ, M., YILMAZ, N.
  • Ulusal Hakemli
  • "el-Cümelü’l-Kübra", Dia, 8(114)
  • ÇÖGENLİ, M.
  • Ulusal Hakemli
  • "Cemheretü eşari’l-Arap", Dia, 17(324)
  • ÇÖGENLİ, M.
  • Ulusal Hakemli
  • "Ebü`l-Feth el - Büsti ve Unvanu`l Hikem`in tercümesi", Akademik Araştırmalar Dergisi
  • ÇÖGENLİ, M.
  • Ulusal Hakemli
  • "Sefer Risalesi", 10-20, Türkiye
  • ÇÖGENLİ, M.
  • Yayınlanmış kitap (Yurtiçi)
  • "Rüya Tabirleri Ansiklopedisi", Türkiye
  • ÇÖGENLİ, M.
  • Alanında kitap çevirisi
  • "Rüya Tabirleri Ansiklopedisi", Türkiye
  • ÇÖGENLİ, M.
  • Alanında kitap çevirisi
  • "Hz. Ali Divanı"
  • DEMİRAYAK, K., ÇÖGENLİ, M.
  • Yayınlanmış kitap (Yurtiçi)
  • "Aylar ve Rü’yet-i Hilal", 8-100, 199, Türkiye
  • ÇÖGENLİ, M.
  • Yayınlanmış kitap (Yurtiçi)
  • "Erzurum’da Bulunan Meşhur Ziyaretgahlar", 1973, Türkiye
  • ÇÖGENLİ, M.
  • Yayınlanmış kitap (Yurtiçi)
  • "Seyfettin Özege Bağış Kitapları Kataloğu", Atatürk Üniversitesi Kütüphanesi Yayınları , 1973, Türkiye
  • ÇÖGENLİ, M.
  • Yayınlanmış kitap (Yurtiçi)
  • "M.Abduh ve Reşid Rıza’nın Fikirlerinin Tahlil ve Tenkidi", 1977, Türkiye
  • ÇÖGENLİ, M.
  • Yayınlanmış kitap (Yurtiçi)
  • "Abdurrahman Gazi ve Kabir Ziyaretinin Adabı", 1980, Türkiye
  • ÇÖGENLİ, M.
  • Yayınlanmış kitap (Yurtiçi)
  • "Hicri 6. ve 7. Asırlarda Dil çalışmaları ve Belli Başlı Nahivciler", 1981
  • ÇÖGENLİ, M.
  • Doktora
  • "Abidler Yolu, İmam Gazali", 1981, Türkiye
  • ÇÖGENLİ, M.
  • Alanında kitap çevirisi
  • "el-Mutarrizi ve el-Muğrib fi tertibi’l-Mu’rib’inin Edisyon kritiği", İlim Ve Sanat, 1986
  • ÇÖGENLİ, M.
  • Doktora
  • "İlmu’s-Sarf", 37-43, 1987, Türkiye
  • ÇÖGENLİ, M.
  • Yayınlanmış kitap (Yurtiçi)
  • "Arapça Edatlar ve Deyimler Sözlüğü", Atatürk Üniversitesi Fen-ed.fak. Yayını , 160-164, 1988, Türkiye
  • ÇÖGENLİ, M., ŞAFAK, Y., KILIÇLI, M.
  • Yayınlanmış kitap (Yurtiçi)
  • "Tahricü Ahadisil İhtiyar Li Tarilil Muhtar", 1988, Türkiye
  • ÇÖGENLİ, M.
  • Yayınlanmış kitap (Yurtiçi)
  • "el-Ulumul Edebiyye", 1988, Türkiye
  • ÇÖGENLİ, M.
  • Yayınlanmış kitap (Yurtiçi)
  • "Kur’an’da Geçen Fiillerin Morfoloji Yönünden İncelenmesi", 1988, Türkiye
  • ÇÖGENLİ, M.
  • Yayınlanmış kitap (Yurtiçi)
  • "Telhisü’n-Nahv", Atatürk Üniversitesi Fen-ed.fak.yayını, 1988, Türkiye
  • ÇÖGENLİ, M., DEMİRAYAK, K.
  • Yayınlanmış kitap (Yurtiçi)
  • "Eski Harflerle Basılmış Farsça Dilbilgisi Kitapları Kataloğu", Atatürk Üniversitesi Fen-ed.fak.yayını , 26-30, 1989, Türkiye
  • ÇÖGENLİ, M.
  • Yayınlanmış kitap (Yurtiçi)
  • "Müderris Mehmed Zihni Efendi Bibliyografyası", Atatürk Üniversitesi Fen-ed.fak.yayını, 1989, Türkiye
  • ÇÖGENLİ, M.
  • Yayınlanmış kitap (Yurtiçi)
  • "Garibü’l-Fıkh ve Lügat Kitapları", Atatürk Üniversitesi Fen-ed.fak.yayını, 1989, Türkiye
  • ÇÖGENLİ, M.
  • Yayınlanmış kitap (Yurtiçi)
  • "Kitabu Kaydi’l-Evabid mine’l-Feva’id", Atatürk Üniversitesi Fen Ed.fak.yayını, 1989, Türkiye
  • ÇÖGENLİ, M.
  • Yayınlanmış kitap (Yurtiçi)
  • "Osmanlıca Arşiv Rehberi", Atatürk Üniversitesi Fen-ed.fak.yayını, 6-169, 1989, Türkiye
  • ÇÖGENLİ, M., SAVRAN, A.
  • Yayınlanmış kitap (Yurtiçi)
  • "El-Mutarrizi Hayatı ve Eserleri", Fen Edebiyat Fakültesi Araştırma Dergisi, 1990
  • ÇÖGENLİ, M.
  • Ulusal Hakemli
  • "Miftahü’t-Tekavim", Atatürk Üniversitesi Fen-ed.fak.yayını , 71-77, 1990, Türkiye
  • ÇÖGENLİ, M.
  • Yayınlanmış kitap (Yurtiçi)
  • "Hoca Emin Efendizade Ali Haydar Efendi Bibliyografyası", Atatürk Üniversitesi Fen-ed.fak.yayını, 1990, Türkiye
  • ÇÖGENLİ, M.
  • Yayınlanmış kitap (Yurtiçi)
  • "Gülbün-i Hanan", 232-260, 1990, Türkiye
  • ÇÖGENLİ, M., TOPARLI, R.
  • Yayınlanmış kitap (Yurtiçi)
  • "Kitabu Şerhi’s Sadr", 1990, Türkiye
  • ÇÖGENLİ, M.
  • Yayınlanmış kitap (Yurtiçi)
  • "Tuhfetü’l-Uşşak", Atatürk Üniversitesi Fen-ed.fak.yayını, 1990, Türkiye
  • ÇÖGENLİ, M., TOPARLI, R., ŞAFAK, Y.
  • Yayınlanmış kitap (Yurtiçi)
  • "Eski Harflerle Basılmış Türkçe Sözlükler Katalogu", Atatürk Üniversitesi Fen-ed.fak.yayını, 6-118, 1990, Türkiye
  • ÇÖGENLİ, M.
  • Yayınlanmış kitap (Yurtiçi)
  • "Osmanlıcada Kullanılan Arapça ve Farsça Edat Zarf Deyim ve Terkipler", Atatürk Üniversitesi Fen-ed.fak.yayını, 107-127, 1990, Türkiye
  • ÇÖGENLİ, M., TOPARLI, R.
  • Yayınlanmış kitap (Yurtiçi)
  • "Hüsn-ü Sihabe", Atatürk Üniversitesi Fen-ed.fak.yayını , 362-368, 1991, Türkiye
  • ÇÖGENLİ, M.
  • Yayınlanmış kitap (Yurtiçi)
  • "Eski Harflerle Basılmış Arapça Dilbilgisi Kitapları Katalogu", Atatürk Üniversitesi Fen-ed.fak.yayını, 38-44, 1991, Türkiye
  • ÇÖGENLİ, M.
  • Yayınlanmış kitap (Yurtiçi)
  • "Arapça Farsça Türkçe Örnekleriyle Edebi Sanatlar", Atatürk Üniversitesi Fen-ed.fak.yayını, 10-75, 1991, Türkiye
  • ÇÖGENLİ, M., TOPARLI, R., ŞAFAK, Y.
  • Yayınlanmış kitap (Yurtiçi)
  • "Azerbaycan Edebiyatına Bir Nazar", Atatürk Üniversitesi Fen-ed.fak.yayını , 103-109, 1992, Türkiye
  • ÇÖGENLİ, M., TOPARLI, R.
  • Yayınlanmış kitap (Yurtiçi)
  • "Erzurum Pasinler Kazasına Bağlı Çögender Köyünde Çögender Babaya Ait İki Mühim Vesika", Atatürk Üniversitesi Fen-ed.fak.yayını , 1992, Türkiye
  • ÇÖGENLİ, M.
  • Yayınlanmış kitap (Yurtiçi)
  • "Tezkiretüz’ş-Şuara Riyazu’l Aşıkin", 286-290, 1992, Türkiye
  • ÇÖGENLİ, M., TOPARLI, R.
  • Yayınlanmış kitap (Yurtiçi)
  • "Divançe-i Süleyman Nazif", Atatürk Üniversitesi Fen Ed.fak.yayını, 1992, Türkiye
  • ÇÖGENLİ, M., TOPARLI, R., ŞAFAK, Y.
  • Yayınlanmış kitap (Yurtiçi)
  • "Divançe-i Es’ad Paşa", Atatürk Üniversitesi Fen-ed.fak.yayını, 6-98, 1992, Türkiye
  • ÇÖGENLİ, M., TOPARLI, R., ŞAFAK, Y.
  • Yayınlanmış kitap (Yurtiçi)
  • "Divan-ı Halim Giray", Atatürk Üniversitesi Fen-ed.fak.yayını, 8-131, 1992, Türkiye
  • ÇÖGENLİ, M., TOPARLI, R., ŞAFAK, Y.
  • Yayınlanmış kitap (Yurtiçi)
  • "Arapça-Türkçe İktisat ve Ticaret Sözlüğü", Atatürk Üniversitesi Fen-ed.fak. Yayını, 6-171, 1992, Türkiye
  • ÇÖGENLİ, M.
  • Yayınlanmış kitap (Yurtiçi)
  • "Arapça Deyimler Sözlüğü", Atatürk Üniversitesi Fen-ed.fak. Yayını, 4-195, 1993, Türkiye
  • ÇÖGENLİ, M.
  • Yayınlanmış kitap (Yurtiçi)
  • "Kitabu Arudi’l-Varaka, Ebu Naşr ‘İsma’il b.Hammad el-Cavheri", Atatürk Üniversitesi Fen-ed.fak.yayını, 60-77, 1994, Türkiye
  • ÇÖGENLİ, M.
  • Yayınlanmış kitap (Yurtiçi)
  • "Kuran-ı Kerim ve Yüce Meali", Huzur Yayınevi , 1994, Türkiye
  • ÇÖGENLİ, M., YANIK, N.
  • Yayınlanmış kitap (Yurtiçi)
  • "Arap Edebiyatında Kaynaklar", Atatürk Üniv. Fen-ed. Fak. Yayını, 1994, Türkiye
  • DEMİRAYAK, K., ÇÖGENLİ, M.
  • Yayınlanmış kitap (Yurtiçi)
  • "Şahid Beyitler Tercümesi", Atatürk Üniversitesi Fen-ed.fak.yayını, 1995, Türkiye
  • ÇÖGENLİ, M., BAKIRCI, S.
  • Yayınlanmış kitap (Yurtiçi)
  • "el-Mukadimetu’l-Acurrumiyye Fi Kava’id ‘Ilmi Arabiyye", Atatürk Üniversitesi Fen-ed.fak.yayını , 44-58, 1997, Türkiye
  • ÇÖGENLİ, M., DEMİRAYAK, K.
  • Yayınlanmış kitap (Yurtiçi)
  • "Maksud ve Tercümesi", Erzurum Kültür-eğitim Vakfı Yayınevi, 1997, Türkiye
  • DEMİRAYAK, K., ÇÖGENLİ, M.
  • Yayınlanmış kitap (Yurtiçi)
  • "Bina ve Tercümesi", Erzurum Kültür-eğitim Vakfı Yayınevi, 1997, Türkiye
  • DEMİRAYAK, K., ÇÖGENLİ, M.
  • Yayınlanmış kitap (Yurtiçi)
  • "Emsile ve Tercümesi", Erzurum Kültür-eğitim Vakfı Yayınevi, 1997, Türkiye
  • DEMİRAYAK, K., ÇÖGENLİ, M.
  • Yayınlanmış kitap (Yurtiçi)
  • "Telhîsu’n-nahv", Atatürk Üniv. Fen-ed. Fak. Yayını, 1998, Türkiye
  • DEMİRAYAK, K., ÇÖGENLİ, M.
  • Yayınlanmış kitap (Yurtiçi)
  • "İzzî ve Tercümesi", Erzurum Kültür-eğitim Vakfı Yayınevi, 1998, Türkiye
  • DEMİRAYAK, K., ÇÖGENLİ, M.
  • Yayınlanmış kitap (Yurtiçi)
  • "el-Kavânînu’l-Kulliyye Li-Zabti’l-Lugati’t-Türkiyye", Atatürk Kültür, Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınları, 1999, Türkiye
  • YANIK, N., TOPARLI, R., ÇÖGENLİ, M.
  • Yayınlanmış kitap (Yurtiçi)
  • "Îsâgocî ve Tercümesi", 1999, Türkiye
  • YANIK, N., ÇÖGENLİ, M.
  • Alanında kitap çevirisi
  • "İsaguci ve Tercümesi", 53-63, 1999, Türkiye
  • ÇÖGENLİ, M., YANIK, N.
  • Yayınlanmış kitap (Yurtiçi)
  • "Kavaninü’l-Külliye Li-Zabti’l-Lügati’t-Türkiyye", Türk Dil Kurumu, 1999, Türkiye
  • ÇÖGENLİ, M., TOPARLI, R., YANIK, N.
  • Yayınlanmış kitap (Yurtiçi)
  • "Tabsıratu’t-Tullab Fi İlmi’l-İ’rab", Atatürk Üniversitesi Fen-ed.fak.yayını, 1999, Türkiye
  • ÇÖGENLİ, M., DEMİRAYAK, K.
  • Yayınlanmış kitap (Yurtiçi)
  • "Arapça Fiil Çekimleri ve Sarf Bilgisi", Bakanlar Matbaacılık, 4-424, 1999, Türkiye
  • ÇÖGENLİ, M.
  • Yayınlanmış kitap (Yurtiçi)
  • "Tebsıratu’t-tullâb", Atatürk Üniv. Fen-ed. Fak. Yayını, 1999, Türkiye
  • DEMİRAYAK, K., ÇÖGENLİ, M.
  • Yayınlanmış kitap (Yurtiçi)
  • "Hak Dini Kur’an Dili", 2000, Türkiye
  • YANIK, N., ÇÖGENLİ, M.
  • Yayınlanmış kitap (Yurtiçi)
  • "Arapça Edatlar Sözlüğü", 6-255, 2000, Türkiye
  • ÇÖGENLİ, M., BAKIRCI, S.
  • Yayınlanmış kitap (Yurtiçi)
  • "Mukadimetu’l Cezeri ve Tercümesi", 2000
  • ÇÖGENLİ, M.
  • Yayınlanmış kitap (Yurtiçi)
  • "Avamili Curcâni, Avamili Birgivi ve Tercümeleri", 2000
  • ÇÖGENLİ, M., YANIK, N., DEMİRAYAK, K., KILIÇLI, M.
  • Yayınlanmış kitap (Yurtiçi)
  • "Lamiyyetu’l Arab, Unvanu’l Hikem, Lamiyyetu’l Acem ve Tercümeleri", 2000
  • ÇÖGENLİ, M., CEVİZ, N.
  • Yayınlanmış kitap (Yurtiçi)
  • "el İrab An Kavaidül’irap ve Tercümesi", 2000, Türkiye
  • ÇÖGENLİ, M., DEMİRAYAK, K.
  • Yayınlanmış kitap (Yurtiçi)
  • "Kitâb-ı Mecmû-i Tercumân-ı Türkî ve Acemî ve Mugalî", Atatürk Kültür, Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınları, 2000, Türkiye
  • ÇÖGENLİ, M., TOPARLI, R., YANIK, N.
  • Yayınlanmış kitap (Yurtiçi)
  • "Kavâidu’l-İ’râb ve Tercümesi", Huzur Yayınevi, 2000, Türkiye
  • DEMİRAYAK, K., ÇÖGENLİ, M.
  • Yayınlanmış kitap (Yurtiçi)
  • "Telhîs ve Tercümesi", 2001, Türkiye
  • ÇÖGENLİ, M., KILIÇ, M., YANIK, N.
  • Yayınlanmış kitap (Yurtiçi)
  • "Abdülhamid ve Hücre Kasidesi", Yeni Ümit Dergisi, 2005
  • ÇÖGENLİ, M., BAKIRCI, S.
  • Ulusal Hakemli
  • "el-Endelusî ve Aruzla İlgili Eseri (Arûzu`l-Endelusî)", Ekev Akademi Dergisi, 2005
  • ÇÖGENLİ, M., BAKIRCI, S.
  • Ulusal Hakemli
  • "Kuran-ı Kerim ve Açıklamalı Meali", Huzur Yayınevi , 2005, Türkiye
  • ÇÖGENLİ, M.
  • Yayınlanmış kitap (Yurtiçi)
  • "Erzurumlu İki Hattata ait İki Hat İcazeti", Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, 1-22, 2010
  • BAKIRCI, S., ÇÖGENLİ, M.
  • SSCI, SCI-E İçi Hakemli
  • "ARAPÇA TÜRKÇE ALFABETİK SÖZLÜK", 2011
  • BAKIRCI, S., ÇÖGENLİ, M.
  • Yayınlanmış kitap (Yurtiçi)
  • "Ayet ve Hadis Örnekli Arapça Dilbilgisi", 2012
  • ÇÖGENLİ, M.
  • Araştırma-İnceleme niteliğindeki kitap (Yurtiçi)
  • "Ayet ve Hadis Örnekli Arapça Belagat", 2012
  • ÇÖGENLİ, M.
  • Araştırma-İnceleme niteliğindeki kitap (Yurtiçi)
  • "Delâilü’l-Hayrât Tercümesi", 203-203, 2012, Türkiye
  • ÇÖGENLİ, M.
  • Alanında kitap çevirisi