menu
arama
menu
Prof. Dr.Mehmet Sadi ÇÖGENLİArap Dili Bilimi Anabilim Dalı
_
 • Doğum Yeri
 • :
 • Erzurum
 • Doğum Tarihi
 • :
 • 22.01.1949
 • Adres
 • :
 • Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı
 • e-Posta
 • :
 • msadi.cogenli@atauni.edu.tr
AKADEMİK GEÇMİŞ
 • Lisans
 • :
  • Atatürk Üniversitesi
  • Edebiyat Fakültesi
  • Arap Dili Bilimi Anabilim Dalı
  • 1979
 • Doktora
 • :
  • Atatürk Üniversitesi
  • Edebiyat Fakültesi
  • Arap Dili Bilimi Anabilim Dalı
  • 1986
 • Yrd. Doçent
 • :
  • Atatürk Üniversitesi
  • Edebiyat Fakültesi
  • Arap Dili Bilimi Anabilim Dalı
  • 1988
 • Doçent
 • :
  • Atatürk Üniversitesi
  • Edebiyat Fakültesi
  • Arap Dili Bilimi Anabilim Dalı
  • 1989
 • Profesör
 • :
  • Atatürk Üniversitesi
  • Edebiyat Fakültesi
  • Arap Dili Bilimi Anabilim Dalı
  • 1995
DİĞER GÖREVLER
  • Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü
  • Müdür Yardımcılığı / 1993 - 1994
  • Kazakistan Uluslararası Ahmet Yesevi Türk-Kazak Üniversitesi
  • İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı / 1994 - 1995
  • Kazakistan Süleyman Demirel Üniversitesi
  • Kurucu Rektörlüğü / 1996 - 2001
  • Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
  • Bölüm Başkanlığı / 2001 - 2002
  • Atatürk Üniversitesi
  • Rektör Yardımcısı / 2013 - ...
ÖDÜLLER
  • Kazakistan
  • Kazakistan Devlet Üstün Hizmet Madalyası / 2000
YAYINLAR
  • 1- Seyfettin Özege Bağış Kitapları Kataloğu, Ali Bayram ile birlikte Atatürk Üniversitesi Kütüphanesi Yayınları 1-3 cilt, Erzurum, 1973, 1978, 1980.
  • 2- Erzurum'da Bulunan Meşhur Ziyaretgahlar, Ali Bayram ile birlikte, Ankara, 1973, 20s
  • 3- M.Abduh ve Reşid Rıza'nın Fikirlerinin Tahlil ve Tenkidi, Dr. Ali Bayram ile birlikte, Erzurum, 1977, 137s
  • 4- Aylar ve Rü’yet-i Hilal, Dr. Ali Bayram ile birlikte, Erzurum, 100+8s
  • 5- Rüya Tabirleri Ansiklopedisi, Abdülgani en-Nablusi, Dr. Ali Bayram ile birlikte, İstanbul, 1047s.
  • 6- Abdurrahman Gazi ve Kabir Ziyaretinin Adabı, Dr. Ali Bayram ile birlikte, Erzurum, 1980, 16s
  • 7- Abidler Yolu, İmam Gazali, Dr. Ali Bayram ile birlikte, İstanbul, 1981, 336s
  • 8-Hicri 6. ve 7. Asırlarda Dil çalışmaları ve Belli Başlı Nahivciler. Doktora Ön çalışması. 1981 125s.
  • 9-el-Mutarrizi ve el-Muğrib fi tertibi’l-Mu’rib’inin Edisyon kritiği. Basılmamış Dotora tezi 1986 884s.
  • 10- İlmu’s-Sarf, Erzurum, 1987, 37+6s
  • 11- Kur’an’da Geçen Fiillerin Morfoloji Yönünden İncelenmesi, Erzurum, 1988, 46+4s
  • 12- Arapça Edatlar ve Deyimler Sözlüğü, Prof. Dr. Mustafa Kılıçlı, Yrd. Doç. Dr. Yakup Şafak ile birlikte, Atatürk Üniversitesi Fen-Ed.Fak. Yayını Erzurum, 1988, 160+4s
  • 13- Telhisü’n-Nahv. Doç. Dr. Kenan Demirayak ile birlikte, Atatürk Üniversitesi Fen-Ed.Fak.Yayını Erzurum 1988. 4+5+173+266s
  • 14- Tahricü Ahadisil İhtiyar li Tarilil Muhtar, Kasım b. Kutluboğa. Erzurum, 1988, 232 varak. Tıpkı basım
  • 15- el-Ulumul Edebiyye, Erzurum, 1988, 36+1s
  • 16- Garibü’l-Fıkh ve Lügat Kitapları, Atatürk Üniversitesi Fen-Ed.Fak.Yayını Erzurum, 1989, 24s
  • 17- Osmanlıca Arşiv Rehberi, Prof. Dr. Ahmet Savran ile birlikte, Atatürk Üniversitesi Fen-Ed.Fak.Yayını Erzurum, 1989, 169+6s
  • 18- Kitabu Kaydi’l-Evabid mine’l-Feva’id, Atatürk Üniversitesi Fen Ed.Fak.Yayını, Erzurum, 1989, 167+22+10s
  • 19- Müderris Mehmed Zihni Efendi Bibliyografyası, Atatürk Üniversitesi Fen-Ed.Fak.Yayını, Erzurum, 1989, 18s
  • 20- Eski Harflerle Basılmış Farsça Dilbilgisi Kitapları Kataloğu, Prof. Dr. Nazif Şahinoğlu ile birlikte, Atatürk Üniversitesi Fen-Ed.Fak.Yayını Erzurum, 1989, 26+4s
  • 21- Sefer Risalesi, Osman Bektaş, Erzurum, Fen- Edebiyat Ofset Tesisleri 1990 10+4+6s
  • 22- Gülbün-i Hanan, Prof. Dr. Recep Toparlı birlikte, Erzurum, 1990, 232+28s
  • 23- Hoca Emin Efendizade Ali Haydar Efendi Bibliyografyası, Atatürk Üniver-sitesi Fen-Ed.Fak.Yayını, Erzurum, 1990, 15s
  • 24- Miftahü’t-Tekavim, Atatürk Üniversitesi Fen-Ed.Fak.Yayını Erzurum, 1990, 71+6s
  • 25- Kitabu Şerhi’s Sadr, Ahmed el-Menini. Erzurum, 1990, 390+7s Tıpkı basım
  • 26- Osmanlıcada Kullanılan Arapça ve Farsça Edat Zarf Deyim ve Terkipler, Prof. Dr. Recep Toparlı ile birlikte, Atatürk Üniversitesi Fen-Ed.Fak.Yayını, Erzurum, 1990, 107+27s
  • 27- Tuhfetü’l-Uşşak, Prof. Dr. Recep Toparlı, Yrd. Doç. Dr. Yakup Şafak ile birlikte, Atatürk Üniversitesi Fen-Ed.Fak.Yayını,Erzurum, 1990, 124+8s
  • 28- Eski Harflerle Basılmış Türkçe Sözlükler Katalogu, Atatürk Üniversitesi Fen-Ed.Fak.Yayını, Erzurum, 1990, 118+6s
  • 29- Arapça Farsça Türkçe Örnekleriyle Edebi Sanatlar, Bedi’, Prof. Dr. Recep Toparlı, Yrd. Doç. Dr. Yakup Şafak ile birlikte, Atatürk Üniversitesi Fen-Ed.Fak.Yayını Erzurum, 1991, 75+10s
  • 30- Eski Harflerle Basılmış Arapça Dilbilgisi Kitapları Katalogu, Atatürk Üniversitesi Fen-Ed.Fak.Yayını, Erzurum, 1991, 38+6s
  • 31- Hüsn-üs- Sihabe, Atatürk Üniversitesi Fen-Ed.Fak.Yayını Erzurum, 1991, 362+6s Tipkı basım
  • 32- Divan-ı Halim Giray, Prof. Dr. Recep Toparlı, Yrd. Doç. Dr. Yakup Şafak ile birlikte, Atatürk Üniversitesi Fen-Ed.Fak.Yayını, Erzurum, 1991, 131+6+59s
  • 33- Erzurum Pasinler Kazasına Bağlı Çöğender Köyünde Çöğender Babaya Ait İki Mühim Vesika, Atatürk Üniversitesi Fen-Ed.Fak.Yayını Erzurum, 1992, 8s
  • 34- Azerbaycan Edebiyatına Bir Nazar, Prof. Dr. Recep Toparlı birlikte Atatürk Üniversitesi Fen-Ed.Fak.Yayını Erzurum, 1992, 103+6s Tıpkı basım
  • 35- Tezkiretüz’ş-Şuara Riyazu’l Aşıkin, Prof. Dr. Recep Toparlı birlikte, Erzurum, 1992, 286+4s
  • 36- Divançe-i Es’ad Paşa, Prof. Dr. Recep Toparlı, Yrd. Doç. Dr. Yakup Şafak ile birlikte, Atatürk Üniversitesi Fen-Ed.Fak.Yayını, Erzurum, 1992, 98+6s
  • 37- Divançe-i Süleyman Nazif, Prof. Dr. Recep Toparlı, Yrd. Doç. Dr. Yakup Şafak ile birlikte, Atatürk Üniversitesi Fen Ed.Fak.Yayını Erzurum, 1992, 51+6+43s
  • 38- Divan-ı Halim Giray, Prof. Dr. Recep Toparlı, Yrd. Doç. Dr. Yakup Şafak ile birlikte, Atatürk Üniversitesi Fen-Ed.Fak.Yayını, Erzurum, 2. Baskı, 1992, 131+8s
  • 39- Arapça-Türkçe İktisat ve Ticaret Sözlüğü, Atatürk Üniversitesi Fen-Ed.Fak. Yayını Erzurum, 1992, 171+6 s.
  • 40- Arapça Deyimler Sözlüğü. Atatürk Üniversitesi Fen-Ed.Fak. Yayını Erzurum, 1993, 195+4s
  • 41- Kuran-ı Kerim ve Yüce Meali, Doç. Dr. Hafız Yanık ile birlikte Huzur Yayınevi İstanbul, 1994, 605+30s.
  • 42- Kitabu Arudi’l-Varaka, Ebu Naşr ‘İsma’il b.Hammad el-Cavheri, Tenkitli neşir. Atatürk Üniversitesi Fen-Ed.Fak.Yayını, Erzurum, 1994, 60+17s
  • 43- Şahid Beyitler Tercümesi, Yrd. Doç. Dr. Selami Bakırcı ile birlikte, Atatürk Üniversitesi Fen-Ed.Fak.Yayını, Erzurum, 1995, 126+6+6s
  • 44- Arap Edebiyatında Kaynaklar, Atatürk Üniversitesi Fen-Ed.Fak.Yayını Erzurum, 1995, 283+14s
  • 45- Telhîs ve Tercümesi, Prof. Dr. Mustafa Kılıçlı, Doç. Dr. Hafız Yanık ile ortak, İstanbul Huzur Yayınevi
  • 46- el-Mukadimetu’l-Acurrumiyye Fi Kava’id ‘Ilmi Arabiyye, Muhammed es-Senhaci, Tenkitli neşir. Doç. Dr. Kenan Demirayak ile birlikte, Atatürk Üniversitesi Fen-Ed.Fak.Yayını Erzurum, 1997, 44+14s
  • 47- Emsile ve Tercümesi, Doç. Dr. Kenan Demirayak ile birlikte, Ankara, 1997, 30+6s
  • 48- İzhar ve Tercümesi, Doç. Dr. Hafız Yanık ile ortak. Ankara, 1998, 210+97+5s
  • 49- İzzi ve Tercümesi, Doç. Dr. Kenan Demirayak ile birlikte, Ankara, 1998, 55+54s
  • 50- Telhisü’n-Nahv. Doç. Dr. Kenan Demirayak ile birlikte, Atatürk Üniversitesi Fen-Ed.Fak.Yayını, Erzurum 1988.
  • 51- Arapça Fiil Çekimleri ve Sarf Bilgisi, Bakanlar Matbaacılık, Erzurum, 1999, 4+424s
  • 52- Tabsıratu’t-Tullab Fi İlmi’l-İ’rab, Doç. Dr. Kenan Demirayak ile birlikte Atatürk Üniversitesi Fen-Ed.Fak.Yayını, Erzurum, 1999, 6+134+20s
  • 53- İsaguci ve Tercümesi, Doç. Dr. Nevzat Yanık ile birlikte, Ankara, Erzurum, 1999, 52+33+7s
  • 54- Bina ve Tercümesi, Doç. Dr. Kenan Demirayak ile birlikte Erzurum,1999,35+24s
  • 55- Alaka ve Tercümesi. , Doç. Dr. Hafız Yanık, Yrd. Doç. Dr. Selami Bakırcı ile ortak, Erzurum, 1999, 35+24s
  • 56- Kavaninü’l-Külliye Li-Zabti’l-Lügati’t-Türkiyye, Prof. Dr. Recep Toparlı, Doç. Dr. Hafız Yanık ile birlikte Ankara,1999,Türk Dil Kurumu,137s.
  • 57- Kavaidül’irap ve Tercümesi. Doç. Dr. Kenan Demirayak ile birlikte, İstanbul 2000.
  • 58- Lamiyyetu'l Arab, Unvanu’l Hikem, Lamiyyetu'l Acem ve Tercümeleri, Nurettin ceviz ile birlikte, 2000, 84. s
  • 59- Avamili Curcâni, Avamili Birgivi ve Tercümeleri, Nevzat Yanık, Kenan Demirayak, Mustafa Kılıçlı ile birlikte, 2000, 140 s.
  • 60- Mukadimetu’l Cezeri ve Tercümesi, 2000, 58 s.
  • 61- Kitâb-ı Mecmû-i Tercumân-ı Türkî ve Acemî ve Mugalî, Prof. Dr. Recep Toparlı ve Doç. Dr. Hafız Yanık ile ortak.Atatürk Kültür, Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2000. 7+165+62
  • 62- Kuran-ı Kerim ve Yüce Meali, Huzur Yayınevi İstanbul, 2004, 608+28s.
  • 63-Arapça Türkçe Alfabetik Sözlük. Doç. Dr. Selami Bakırcı ile ortak, Eren Ofset İstanbul 2011. 758s
  • 64- Delâilü’l-Hayrât Tercümesi. Huzur yayınları İstanbul, 2012 13+203s
  • 65- Ayet ve Hadis Örnekli Arapça Belagat, Erzurum Eser Matbaası 2012. 144s.
  • 66- Ayet ve Hadis Örnekli Arapça Dilbilgisi, Sarf. İstanbul Cantaş Yayınları 2012. 446s.
YURTİÇİNDE YAYINLANAN MAKALELER
  • 1- Ebü'l-Feth el - Büsti ve Unvanu'l Hikem'in tercümesi, Akademik Araştırmalar Dergisi (2)
  • 2- El-Mutarrizi Hayatı ve Eserleri,Fen Edebiyat Fakültesi Araştırma Dergisi,1990,Sayı 18
  • 3-Cemheretü eşari’l-Arap, DİA cilt 7 s.324
  • 4- el-Cümelü’l-Kübra, DİA cilt 8 s.114
  • 5- Ebû İshâkzâde Şeyhulislâm Es‘ad Efendi’nin K‘ab b. Zuheyr’in “Bânet Su‘âd” Kasîdesine Yaptığı Tahmîs" N. Yılmaz ile birlikte. Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi , (16)
  • 6- Abdülhamid ve Hücre Kasidesi".S. Bakırcı ile birlikte. Yeni Ümit Dergisi, (69)
  • 7- el-Endelusî ve Aruzla İlgili Eseri (Arûzu`l-Endelusî)". S. Bakırcı ile birlikte. Ekev Akademi Dergisi, (25)
  • 8- Erzurumlu İki Hattata ait İki Hat İcazeti". S. Bakırcı ile birlikte. Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, (24), 1-22
  • 9-Erzurum Eski Valilerinden Hasan Samih Paşa’nın Biyografisine Ait Önemli Bir Vesika, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi yıl 8 sayı 18
  • 10-Türkçe Divan Dibaceleri Adlı Çalışma üzerine, İslami Edebiyat sayı 15
  • 11-Dr. İsmail Doğan’ın Bir Araştırması Üzerine, Yedi İklim sayı 3
  • 12-Tahrib-i Harabat, İlim ve Sanat sayı 18