BAUM Portal Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar

Personel Daire Başkanlığı

2017 Tıpta Yandal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı Sonucu Başarılı Olan Adaylardan İstenilen Belgeler

***Doldurulması gereken belgeler sayfanın alt kısmında mevcuttur.

ÖNEMLİ: Lütfen boş form ile müracaat etmeyiniz. Boş form ile müracaatta bulunanların büroda formları doldurmalarına müsaade edilmeyecektir.

1. Atama Başvuru Formunun Doldurulması. (UYARI: Sağlık Bakanlığında görev yapanların Bakanlık bünyesinde hangi kuruma bağlı olduklarını formda ilgili kısma yazmaları gerekmektedir.)

2. Diplomanın veya çıkış belgesinin fotokopisi

3. 1 adet nüfus cüzdan fotokopisi

4. Adli Sicil Kaydı (www.turkiye.gov.tr adresinden temin edilebilir.)

5. Askerlik Durum Belgesi (www.turkiye.gov.tr adresinden temin edilebilir.)

6. 2 (iki) adet renkli fotoğraf. (Fotoğraflardan bir tanesi Atama Başvuru Formuna yapıştırılacaktır.)

7. Kazandığına dair internet çıktısı.

8. Mal Bildirim Formunun doldurulması. (Arkalı-önlü doldurulacak. İmza atılacak. Sicil No kısmı boş bırakılacak.)

9. Herhangi bir kamu kurumunda kadrolu olarak çalışırken çeşitli nedenlerle ilişiği kesilenlerin (istifa, müstafi vb.), son ayrıldıkları Kurumdan hizmet belgesi alarak Kurumumuza istenilen evraklarla birlikte teslim etmeleri gerekmektedir. 

10. Aşağıdaki bağlantıdan (linkten) alınacak (2 adet hazırlanacak) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması formunun açıklamalar doğrultusunda doldurularak teslim edilmesi gerekmektedir.Not: Hâlen Üniversitemizde görev yapan adayların yalnızca "Atama Başvuru Formu ile Kazandıklarına Dair İnternet Çıktısını" teslim etmeleri yeterli olacaktır.

SON BAŞVURU TARİHİ: 22.09.2017

Not:   Müracaatlar posta yoluyla yapılabilmektedir. Ancak istenilen   belgelerdeki eksikliklerden ve postadaki gecikmeden Kurumumuz sorumlu değildir.

Not: Tarayıcıların (IE, Firefox, Chrome vb.) otomatik olarak açtığı Atama Başvuru Formuna müdahale edemeyenler, Adobe Reader ile formu açıp bilgisayar ortamında doldurabilirler.

NOT:   Lütfen ilgili formları, evrakları teslim etmeden önce bilgisayar   ortamında doldurunuz. Zaman kaybı olmaması için boş form ile başvuruda   bulunmayınız.

Müracaat Adresi: Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Atama Şubesi