Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Personel Daire Başkanlığı

Atatürk Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü 10.08.2018 Tarihli 4/b Sözleşmeli Memur Alımı Atamaya Hak Kazanan 2. Yedek Aday İlanı


Atatürk  Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü

10.08.2018  Tarihli 4/b Sözleşmeli Memur Alımı Atamaya Hak Kazanan 2. Yedek Aday İlanı

Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü bünyesinde, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere ilan edilen sağlık personelinden, atamaya hak kazanan 1. Yedek aday ilanı ile tanınan yasal süre içerisinde başvurusunu yapmayan adayların yerine atamaya hak kazanan adaylar ilan edilmiştir.

Atamaya hak kazanan yedek adaylardan başvuru olmadığı takdirde, yedek adaylar kaldığı yerden ilan edilmeye devam edilecektir.

Göreve başlamaya hak kazanan adaylar 06.11.2018 tarihinden itibaren aşağıda istenilen belgeler ile birlikte Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Sigortalılar Şubesine başvurmaları gerekmektedir.

Son başvuru tarihi: 16.11.2018 mesai saati (16.00) bitimine kadardır. 

Posta Yolu ile yapılan başvurular kabul  edilmeyecektir.

Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Atamaya Hak Kazanan Adaylardan İstenilen Belgeler:

  • 1- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  • 2- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi.
  • 3- Diploma ya da Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti.
  •  (Diplomanın aslını ibraz etmek suretiyle getirilen fotokopi tarafımızca  onaylanabilecektir.)
  • 4- Aile Hekimliği veya Sağlık Ocaklarından alınacak Sağlık Raporu.
  • 5- İki Adet Vesikalık Fotoğraf
  • 6- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu ( Açıklamalar kısmındaki uyarılara göre 2 nüsha halinde hazırlanması gerekmektedir).