Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Personel Daire Başkanlığı

Atatürk Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü 2018 Yılı 4/B Sözleşmeli Personel Alımı Yedek Aday İlanı

Atatürk  Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü

2018  Yılı 4/B Sözleşmeli Personel Alımı Yedek Aday İlanı


Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü bünyesinde, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre sağlık personeli alımına yönelik ilan etmiş olduğumuz asil kazananlardan müracaat etmeyen adayların yerine göreve başlamaya hak kazanan yedek  adayların listesi aşağıdadır.

Göreve başlamaya hak kazanan yedek adaylar 04.12.2018 tarihinden itibaren aşağıda istenilen belgeler ile birlikte Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Sigortalılar Şubesine başvurması gerekmektedir.

Son başvuru tarihi : 13.12.2018 saat 16: 00'ya kadardır. 

(Aşağıda ilan  edilen yedek adayların müracaat etmemesi hâlinde, yedek listeden sırası ile sitemizden ilan edilmek suretiyle duyurulacaktır.)

Posta yolu ile yapılan başvurular kabul  edilmeyecektir.

Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Çağrılan Yedek Adaylardan İstenilen Belgeler:

  • 1. İki Adet vesikalık fotoğraf
  • 2. Nüfus cüzdan fotokopisi
  • 3. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi
  • 4. Diploma ya da geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti
  • (Diplomanın aslı ile fotokopisi birlikte getirilmek suretiyle tarafımızca onaylanabilecektir).
  • 5. Bağlantıdan alınıp hazırlanabilecek 2 Adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Fotoğrafı yapıştırılıp, bilgisayar ortamında eksiksiz doldurulacaktır.)
  • 6. Aile Hekimliği veya Sağlık Ocaklarından alınacak Sağlık Raporu