BAUM Portal Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar

Personel Daire Başkanlığı

EKPSS Sonucu Başarılı Olan Adaylardan İstenilen Belgeler

EKPSS SONUCU BAŞARILI OLAN ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

Doldurulması gereken belgeler sayfanın alt kısmında mevcuttur.

1. Atama Başvuru Formunun Doldurulması.

2. "Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre alınmış veya bu Yönetmelikçe geçerliliği kabul edilen en az yüzde kırk veya üzerinde çalışabilir engelli olduğunu gösterir Sağlık Kurulu Raporu.

3. 1 adet nüfus cüzdan fotokopisi

4. Adli Sicil Kaydı (www.turkiye.gov.tr adresinden temin edilebilir.)

5. Askerlik Durum Belgesi (www.turkiye.gov.tr adresinden temin edilebilir.)

6. Diploma/Mezuniyet Belgesinin fotokopisi (Aslı adayın yanında olmak kaydıyla). Öğrenci olan adayların öğrenci belgesi ile beraber onaylı diploma örneğini getirmeleri gerekmektedir.

7. 2 (iki) adet renkli fotoğraf. (Fotoğraflardan bir tanesi Atama Başvuru Formuna yapıştırılacaktır.)

8. Kazandığına dair internet çıktısı.

9. Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi.

10. Mal Bildirim Formunun doldurulması. (Arkalı-önlü doldurulacak. İmza atılacak. Sicil No kısmı boş bırakılacak.)

11. Herhangi bir kamu kurumunda kadrolu olarak çalışırken çeşitli nedenlerle ilişiği kesilenlerin (istifa, müstafi vb.), son ayrıldıkları Kurumdan hizmet belgesi alarak Kurumumuza istenilen evraklarla birlikte teslim etmeleri gerekmektedir.

12. Aşağıdaki bağlantıdan (linkten) alınacak (2 adet hazırlanacak) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması formunun açıklamalar doğrultusunda doldurularak teslim edilmesi gerekmektedir.


ÖNEMLİ :  Özel şart istenilen kadrolara ait belgelerin de teslim edilmesi gerekmektedir. Örneğin: Ehliyet, ruhsat, sertifika vb.

SON BAŞVURU TARİHİ : 18.04.2018

Not: Müracaatlar şahsen yapılmalıdır.

Müracaat Yeri: Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Atama Şubesi