Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Yönetimin Mesajı

Birimimizde araştırma ve eğitim etkinliklerinde gereksinim duyulan deney hayvanlarının yetiştirilmesi, bakımı ve bu hayvanlar üzerinde yapılacak deneysel araştırmaların alt yapısının sağlanması amaçlanmaktadır.  Hayvan üzerindeki deneysel çalışmaların büyük bir kısmı merkezimizde yapılmaktadır. Merkezimizdeki çalışmalar, indeks dergilerde yayınlanmakta ve bazen dergilere kapak bile olmaktadır. Patent çalışmalarında da önemli mesafeler kat edilmiştir.  Sağlık ve Fen Bilimlerinin; Yüksek Lisans, Doktora ve Uzmanlık Tezlerinin hayvan deneyi çalışmaları merkezimizde yapılmaktadır. Ayrıca, Hayvan Deneyleri Etik Kurulu’nun düzenlediği “Hayvan Deneyleri Kullanım Sertifikası Eğitim Programları”nın uygulama faaliyetleri de merkezimizde yürütülmektedir.   Merkezimizde deneysel amaçlarla kullanımda, %70’lik oran ile sıçan ve bunu %20 ile takip eden tavşan ve %10’luk oranla da fare oluşturmaktadır. Bilimsel amaçla dahi olsa deney hayvanı kullanımı rastgele yapılabilecek bir şey de değildir. İlk kez 1964 yılında yayınlanan ve daha sonra da birkaç yıl ara ile çok sayıda ek düzenlemeden geçen Helsinki Bildirgesi’nde insan çalışmalarının yanı sıra hayvan deneyleri de çeşitli etik değerlere bağlanmıştır. Genel olarak hayvan deneylerinin uluslar arası kabul görmesi için bu bildirgenin öngördüğü şartlara uygunluk da bir zorunluluk olarak kabul edilmiş, çoğu ülke ve üniversitede toplanan etik kurullar da yapılan ve yapılacak araştırmaları bu yönden denetlemektedir. Merkezimizde yapılacak çalışmalarda öncelikle etik kurul kararı istenmektedir. Bu kararlar için üniversitemizin “Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu”na başvurular yapılmaktadır. Bu kuruldan karar alan araştırmacılar merkezimizde çalışmalarını yapabilmektedirler.

Tarihçe

Tıbbi Deneysel Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü 28.08.1996 tarihli Resmi gazetede yayımlanarak Tıbbi Deneysel Uygulama ve Araştırma Merkezi ismi ve ATADEM kısa adıyla kurulmuştur. Merkez Müdürlüğümüz kurulduğu günden günümüze kadar Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binasının alt katında hizmet vermektedir.

Misyon ve Vizyon

Misyonumuz, Merkezimiz tarafından deneysel araştırma yapmak isteyen araştırıcılara olanaklar çerçevesinde alt yapı ve deney hayvanı sağlanmaktadır. Araştırma yapmak isteyen araştırıcıların gerek deney hayvanı, gerekse deneysel çalışma ortamı istekleri Atatürk Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulunca değerlendirilmektedir. Çalışmaları Etik Kurul tarafından kabul edilen araştırıcıların deney hayvanı talebi Merkez Müdürlüğümüz olanakları koşulunda en kısa zaman da karşılamaktır. Vizyonumuz, Atatürk Üniversitesi Tıbbi Deneysel Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünün vizyonu;  Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Veteriner Fakülteleri ile Eğitim ve Fen Edebiyat Fakültelerinin Biyoloji ve Biyokimya bölüm ve anabilim dalları ile Sosyal Bilimlerin canlı davranışlarını inceleyen bölümlerinin deney hayvanı ile yapılması planlanan bilimsel uygulama ve araştırmaları için deney hayvanı temini ve laboratuar hizmeti vermeyi, günümüzün ihtiyaç duyduğu bilimsel çalışmalara katkı sağlamayı amaçlamaktadır.