Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

TORTUM MESLEK YÜKSEKOKULU

Tortum Meslek Yüksekokulu Tortum Hizmet Binası

TMYO YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI
2019-01-11
2018-2019 YURT İÇİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI
2018-08-10
AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİ SONUNDA YAPILACAK SINAV UYGULAMA ESASLARI
2018-08-02
Tüm Duyurular

Yönetimin Mesajı

Tortum, sahip olduğu tarihi, coğrafi, ekonomik ve kültürel değerlerle yükseköğrenim açısından elverişli konumda bulunan ilçelerimizden birisidir. Tortum Meslek Yüksekokulu bölgenin ihtiyaç duyduğu işgücü piyasasına beklenenin üzerinde katkılarda bulunmuş ve bulunmaya devam edecektir. Öğrencilerimizin kaliteli bir öğrenim sürecinde bilimsel bilgilerin ışığında uygulamalı eğitim almaları için gerekli donanıma sahibiz. Bilgisayar Laboratuvarı, Akıllı Tahta ile eğitim verilen derslikler, Fotoğraf Stüdyosu, Çizim Salonu ,Baskı Atölyesi, Kütüphane ve Ders Salonlarımız, en gerçekçi boyutuyla uygulamalı eğitimleri sağlamak için düzenlenmiştir . Akademik ve uygulama bilgisine sahip uzman dinamik akademik kadromuz, rehber ve yardımcı olacak idari kadromuz rahat ve başarılı bir öğrenim dönemi için göreve hazırdırlar. İlkemiz Türk toplumunun değerlerini tanıyan ve tanıtan, Türkiye Cumhuriyeti’nin kazanımlarına ve Üniter yapısına sahip çıkan bireyler yetiştirmektir. Tortum Meslek Yüksekokulu olarak hedefimiz, öğrencilerimizin bilimin ışığında sorgulama, yorumlama ve sağlıklı sonuçlar çıkararak çözümler üretme yeteneklerini ve uygar dünya ile yarışacak bilgiyi, beceriyi kazanmasını sağlamaktır. Öğrencilerimizin Yüksekokulumuza geldiği günden ve mezun oldukları güne kadar mesleki beceri kazanmaları ve uygulama kapasitesine sahip olmaları sağlanacaktır. Bilinmelidir ki, yeni bir başlangıç yeni umutlar demektir. Bizim umudumuz sizin başarınız, sizin umudunuz bir meslek edinmek olunca başarı kaçınılmazdır. Yüksekokulumuz sizler için sıcak, sevecen bir eğitim ortamı hazırladı. Bu huzurlu ortamda görüşmek dileğiyle aramıza hoş geldiniz diyorum ve hepinizi sevgi ile selamlıyorum. Message from the Director Tortum is one of the districts that its historical, geographical, economic and cultural values favorable position in terms of higher education. Tortum Vocational School contributed to higher than expected and will continue to higher than expected to labor market needs of the region`s. We have necessary equipment to receive practical training in the light of scientific knowledge, our students a quality learning process. Practical training is organized to provide the most realistic size to computer laboratories, classrooms for training on the Smart Board, Photo Studio, Drawing Room, Print Workshop, Library and Lecture Halls. Our dynamic academic staff of specialists which is academic and application information, which administrative staff will help and guide ready to work for comfortable and a successful academic year. Our principle is to recognize and promote the values of Turkish society, and gains of the Republic of Turkey is to educate individuals who have a unitary structure. Our goal as Tortum Vocational School is to provide gain that our students in the light of science inquiry, interpretation, and healthy results and the civilized world will compete with their abilities to create solutions for removing the knowledge, skills. The day when college students and graduates to gain professional skills and the ability to apply until the day they will have. Should be recognized that, new beginning means a new hope. Our hope is your success, success is inevitable when your hope is get a job. Our Vocational School has prepared a training environment warm, loving for you. Hope to see you in this peaceful environment to welcome us, and I greet you all with love.

Tarihçe

Tortum Meslek Yüksekokulu Erzurum’un 52 km kuzeydoğusunda bulunan Tortum ilçesinde, Yükseköğretim Kurulu’nun 28 .05. 2009 tarihli toplantısında alınan kararla kurulmuş ve 2010-2011 akademik yılından itibaren, “Bilgisayar Programcılığı”, “Grafik Tasarım” ve “Peyzaj ve Süs Bitkileri” olmak üzere üç programla eğitim-öğretime başlamıştır. Hedefi ülkemizin ve bölgemizin ihtiyaç duyduğu alanlarda, ülkesini ve milletini seven, çevresine duyarlı, dürüstlüğü ve çalışmayı ilke edinen ve kendini sürekli geliştiren nitelikli ara elemanlar yetiştirmektir.

Misyon ve Vizyon

Vizyon:İnsan haklarına, doğaya, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı, kamu yararını gözeten, hedefleri olan, mesleğinde uzman, farklı kültür ve anlayıştaki insanlarla iletişim kurabilen, öğrenmeyi öğrenmiş, araştırmacı ve sorgulayıcı nitelikli ara eleman yetiştirmek, mesleki teknik eğitimde toplumun ve iş dünyasının beklentilerini karşılayacak şekilde kurumun gelişmesini sağlamak, mezunlara istihdam edilebilme niteliklerini kazandırmak, uluslararası birikimin ülkeye aktarılmasına katkıda bulunmaktır.
Misyon:Ön lisans düzeyinde verdiği eğitim-öğretimle; kaliteli eğitimi ve sunduğu teknolojik olanakları ile öğrencilerin öncelikle tercih ettiği ve en fazla tercih edilen, yüksek bilgisayar teknolojisi ve programlama bilgisine sahip, endüstriye, devlete ve topluma faydalı olan, gelişen teknolojiler karşısında kendisini sürekli yenileyen, etik sorumluluk taşıyan ve yaratıcı, girişimci, sorgulayıcı, yenilikçi, paylaşımcı, grup çalışmasına yatkın, sektörel bazda görev alabilecek, kalifiye ara insan gücü yetiştiren, yürüttüğü temel ve uygulamalı araştırmalarla; bilgisayar teknolojisi ve programlama ile ilgili sorunlara çözüm üreten, bilim ve teknolojinin gelişmesine, yaygınlaşmasına ve ülkemizdeki teknolojik eksikliklerin ve ihtiyaçların karşılanmasına yardımcı olan, ulusal yaşam standardının artırılmasına katkıda bulunan bir bölüm olmaktır.