Zootekni uygulama bölgemizdeki koyunculuk tesisleri