Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

MAZERETLİ KAYITLAR (YKS EK, DGS, SLT & İLT)

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 10.10.2018 tarihli toplantısında;

2018 Sağlık ve İlahiyat Alanlarında Lisans Tamamlama kapsamında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yükseköğretim kurumlarına yerleştirilen,

2018 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonucu ÖSYM tarafından yükseköğretim kurumlarına yerleştirilen,

2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucunda ÖSYM tarafından YKS EK kontenjanlar dahiline yükseköğretim kurumlarına yerleştirilen

ancak çeşitli nedenlerle süresi içerisinde kayıt yaptıramayan adayların mazeretinin ilgili yükseköğretim kurumu tarafından değerlendirilmesine ve mazereti kabul edilenlerin 26 Ekim 2018 tarihine kadar kaydının yapılmasına karar verilmiştir.

Bu karar kapsamında olmak üzere aşağıda belirtilen yerleştirme türü ile Üniversitemiz bünyesinde yürütülen programlara kayıt hakkı kazandığı halde Normal Kayıt Tarihlerinde kayıtlarını yaptıramayanların mazeretlerini belirtir belge ile birlikte 26 Ekim 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

Kayıtlar ilgilinin bizzat kendisinin veya vekilinin başvurması halinde yapılacaktır. Posta ile evrak gönderimine bağlı olarak kayıt yapılmayacaktır.

Söz konusu karara bağlı olarak 26 Ekim 2018 tarihinden sonra yapılacak müracaatlar değerlendirilemeyecek ve kayıt işlemleri yapılamayacaktır.

YERLEŞME TÜRÜ

NORMAL KAYIT    TARİHLERİ

MAZERETLİ KAYIT    SON TARİHİ

YÖK (SLT & İLT)

13 – 20 Eylül 2018

26 Ekim 2018

DGS

21 – 27 Eylül 2018

26 Ekim 2018

YKS EK

01 – 05 Ekim 2018

26 Ekim 2018KAYIT İÇİN    İSTENİLEN BELGELER

DGS VEYA    SLT & İLT 

İLE KAYIT HAKKI    KAZANANLAR;

YKS EK 

İLE KAYIT HAKKI    KAZANANLAR;

a) Önlisans Programı Mezuniyet (Diploma veya Geçici Mezuniyet)  Belgesinin onaylı sureti (Sağlık Alanları için mezuniyet tarihi 19.11.2014, İlahiyat alanı için ise 18.05.2018 tarihinden önce olmalıdır.)

b) Not Döküm belgesinin aslı veya kurum onaylı sureti (üzerinde önlisans mezuniyet not ortalaması yer almalıdır)

c) Mazeretini belirtir bir dilekçe ve mazeret beyan belgesi

a) Mezuniyet (Diploma veya yeni tarihli Geçici Mezuniyet belgesi) belgesinin onaylı sureti

b) Kayıt yaptıracağı program için sağlık raporu istenilen öğrenciler raporlarını kayıt esnasında teslim edeceklerdir.

c) Mazeretini belirtir bir dilekçe ve mazeret beyan belgesi