Güney-Doğu (Türkistan-Uygur) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı

GÜNEY-DOĞU (TÜRKİSTAN-UYGUR) TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI ANABİLİM DALI

PROFİL BİLGİSİ

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Fatih EKİCİ
Güney-Doğu (Türkistan-Uygur) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı
E-Posta fatih.ekici@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (8167) 
Posta Adresi

Eğitim

  • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı,
  • Lisans, Muğla Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, 2011
  • Lisans, Anadolu Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü (A.Ö.), 2015
  • Yüksek Lisans, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çağdaş Türk Lehçeleri Anabilim Dalı, 2015