Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Sosyal Bilimler Enstitüsü

İFFET HALİM ORUZ'UN HAYATI VE ESERLERİ

Danışman: Doç.Dr. Ali İhsan KOLCU 2006-SAYFA: 512 Jüri: Doç.Dr. Ali İhsan KOLCU Doç.Dr. Mehmet TÖRENEK Doç.Dr. A. Ali BAYHAN İffet HAlim Oruz'un hayatının ve hayatı etrafında şekillenen edebi eserlerinin ele alındığı bu çalışmanın amacı kendi kategorisinde hissedilen bir boşluğu doldurmaktır. Çalışma, edebiyat araştırmaları sonucu şekillenen edebiyat tarihinde duvara konulan bir kerpiç olmaya adaydır. Öncelikle sağlam bir biyografinin etraflıca ortaya çıkmasını kendisine gaye edinen bu çalışma Giriş'le birlikte beş ana bölümden mürekkeptir. Giriş bölümünde ulaşılan kaynaklardan ve görüşülen şahıslardan alınan bilgiler ışığında İffet HAlim Oruz'un doğumundan vefatına kadar geçen seksen dokuz yıllık hayatı belli alt başlıklar altında verildi. İffet HAlim'in gazetecilik ve Kadın Dergisi faAliyetleri de bu bölüme konuldu. İkinci bölümde İffet HAlim'in Füsûn, Tul Daireleri, Kışın Bahar, Burla, Arkadaşlar, İstifçi, Yeni Türkiye'de Kadın, Türkiye'de Kadın Devrimi, Türkiye'de Fiat Murakabesi adlı eserleri ana hatlarıyla tanıtıldı. Çalışmanın üçüncü bölümünde şiirler yapı ve tema yönüyle tasnif edildi.İstifçi romanı ve Burla piyesi çözümlendi.Bu bölümde ayrıca İffet HAlim'in sanatkarlığı üzerinde de duruldu. İffet HAlim'in yakın çevresinden tedarik edilen fotograf ve kimlik örnekleri ile sanatkarın kendi el yazısıyla kaleme aldığı İngilizce bir şiirin konulduğu dördüncü bölüm bir solukta yakın tarihin siyah beyaz kareleri ile ayrı bir çeşni kattı esere. Şiirler, İstifçi romanı, Burla okul temsili ve Arkadaşlar adlı hitabet kitabının bir bölümü çalışmanın daha sağlıklı bir şekilde takip edilmesi ve hiç basılmamış bir romanın edebiyat tarihine kazandırılması maksadıyla beşinci bölüm orijinal metinlere ayrılmıştır. İffet HAlim'in hayatı, sanatı ve eserleriyle ele alındığı bu çalışma yani bir simayı eserleriyle birlikte edebiyat tarihine kazandırıp, bu duvara bir kerpiç daha koymuştur.