Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

ÖBS KULLANIM KILAVUZLARI

Öğrenci Bilgi Sistemi (ÖBS) için hazırlanan Kullanım Kılavuzuna ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Lisansüstü etkinlikler ile ilgili olarak;
a) Doktora & Sanatta Yeterlik Programları için hazırlanan Lisansüstü Etkinlik Kılavuzuna ulaşmak için lütfen tıklayınız.
b) Tezli Yükseklisans Programları için hazırlanan Lisansüstü Etkinlik Kılavuzuna ulaşmak için lütfen tıklayınız.
c) Tezsiz Yükseklisans Programları için hazırlanan Lisansüstü Etkinlik Kılavuzuna ulaşmak için lütfen tıklayınız.