Türk Dili ve Edebiyatı

Tanıtım

TARİHÇE

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TARİHÇESİ

 17 Kasım 1958 tarihinde öğretime başlayan bölümümüz, Türk dilini, edebiyatını ve folklorunu ulusal ve uluslararası düzeyde geliştirmek ve yaygın hale getirmek amacıyla faaliyet göstermektedir.
 Kuruculuğunu Prof. Dr. Mehmet KAPLAN’ın yaptığı bölümde başlangıçtan itibaren şu öğretim üyeleri görev yapmıştır: Ali Nihat Tarlan, Ahmet Caferoğlu, Şinasi Tekin, Gönül (Alpay) Tekin, Güler Güven, Kaya Bilgegil, Selahattin Olcay, Niyazi Akı, Haluk İpekten, Ahmet İhsan Türek, Mehmet Akalın, Hüseyin Ayan, Mustafa İsen, Şerif Aktaş, Orhan Okay, Muhan Bali, Harun Tolasa, Turgut Günay, Umay Günay, Efrasiyap Gemalmaz, Recep Toparlı, Turgut Acar, Saim Sakaoğlu, Bilge Seyidoğlu, Turgut Karacan, Fikret Türkmen, Ensar Arslan, Celal Tarakçı, Yavuz Akpınar, Turgut Karabey, Nuri Yüce, Zöhre Bilgegil, Orhan Yavuz, Ali Berat Alptekin, Ethem Çalık, Orhan Kemal Tavukçu, Abdülbaki Çetin, Filiz Kırbaşoğlu, Recai Kızıltunç, Yusuf Ziya Sümbüllü, Ali İhsan Kolcu, Abdurrahman Kolcu, Fatih Çorbacı, Metin Akkuş, Avni Gözütok.

 İsimleri yazılı olan akademisyenlerin birçoğu Türkiye’nin ve dünyanın çeşitli bölgelerinde, çeşitli üniversitelerinde hem öğretim üyesi olarak, hem de yönetici olarak değişik görevlerde bulunmuşlar ve bulunmaya devam etmektedirler.

 Şu anda bölümümüzün anabilim dalları ile o dallarda çalışan öğretim üyelerinin isimleri şunlardır:
 Yeni Türk Dili: Prof. Dr. Kazım KÖKTEKİN, Prof. Dr. Muharrem DAŞDEMİR, Prof. Dr. Funda KARA, Dr. Öğr. Üyesi Hüsna KOTAN, Arş. Gör. Hilal ŞEN İDE, Arş. Gör. Zeynep Şule DEĞERLİ.

Eski Türk Dili: Dr. Öğr. Üyesi Serkan ÇAKMAK.

 Yeni Türk Edebiyatı: Prof. Dr. Mehmet TÖRENEK, Prof. Dr. Erdoğan ERBAY, Doç. Dr. Servet TİKEN, Arş. Gör. Ömer Faruk KARATAŞ, Arş. Gör. Veli KILIÇARSLAN, Arş. Gör. Özlem SÜRÜCÜ.

Eski Türk Edebiyatı: Prof. Dr. Selami ECE, Doç. Dr. Nazire ERBAY, Doç. Dr. Ahmet TOPAL, Dr. Öğr. Üyesi Sevda ÖNAL KILIÇ, Arş. Gör. Fatma ÖZÇAKMAK.


 Türk Halk Edebiyatı: Prof. Dr. Dilaver DÜZGÜN, Prof. Dr. Gülhan ATNUR, Doç. Dr. Ahmet Özgür GÜVENÇ, Dr. Öğr. Üyesi Nihangül DAŞTAN.